ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-09-19  |   ข่าววันที่: 2017-09-19 |  อ่าน: 553 ครั้ง
 

 วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมอบหมายให้นายจรัสชัย  โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ (21 กันยายน ของทุกปี) ประจำปีงบประมาณ 2560 ของจังหวัดพัทลุง ณ อ่างเก็บน้ำคลองเขาหัวช้าง หมู่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยมีนายอำเภอตะโหมด ประมงจังหวัดพัทลุง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

  •  Hits 10 อันดับ
  • ขอเชิญเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากพะยูน เข้าร่วม “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่” ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (2,893)  เปิดจวนฯชวนน้อง เยี่ยมชม บ้านเจ้าเมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณบ้านพ.. (1,332) แบบฟอร์ม1.. (1,260) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม).. (1,224) ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าประมงออนไลน์.. (1,176) ประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาร สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (1,104) นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานเปิดหน่วยบริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโหนดหม.. (992) ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 .. (953) ร่วมประชุมการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงกุ้งทะเลเกาะนางคำ (กุ้งขาว)  โดยมีนายปรีชา  บริเพ็ชร  ประมงอำเภอปากพะยูน.. (933) นายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอบางแก้ว เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ ถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ.. (897)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000