สำนักงานประมงจังหวัดตรัง โดยเจ้าหน้าที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ปลาอินทรีย์เค็ม ให้กับโรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านหินจอก และโรงเรียนตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง เพื่อให้โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง


สำนักงานประมงจังหวัดตรัง โดยเจ้าหน้าที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ปลาอินทรีย์เค็ม ให้กับโรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านหินจอก และโรงเรียนตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง เพื่อให้โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียน 

ส่งมอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ปลาอินทรีย์เค็ม ให้กับโรงเ...


สำนักงานประมงจังหวัดตรัง โดยเจ้าหน้าที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ปลาอินทรีย์เค็ม ให้กับโรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านหินจอก และโรงเรียนตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง เพื่อให้โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียน..คลิก

สำนักงานประมงจังหวัดตรัง โดยเจ้าหน้าที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ปลาอินทรีย์เค็ม ให้กับโรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านหินจอก และโรงเรียนตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง เพื่อให้โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ประชาสัมพันธ์ คู่มือ  ประชาสัมพันธ์ คู่มือ "การปฏิบัติตามมาตรฐานจีเอพี มกษ. 7436–2563 สำหรับฟาร์มเลี้ย... จำนวนผู้อ่าน 160  ประมงจังหวัดตรัง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประมงจังหวัดตรัง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยา... จำนวนผู้อ่าน 120 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   จำนวนผู้อ่าน 107 ฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดตรัง ฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดตรัง  จำนวนผู้อ่าน 106 นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง ร่วมพิธีรับหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง ร่วมพิธีรับหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ของผู... จำนวนผู้อ่าน 95 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิ... จำนวนผู้อ่าน 85 ประมงจังหวัดตรังร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง ร.10 สานต่อพระราชปณิธานของพ่อ โครงการเพิ่มประชากรกุ้งกุลาดำในทะเลไทยเพื่อความยั่งยืน ประมงจังหวัดตรังร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง ร.10 สานต่อพระราชปณิธานของพ่อ โค... จำนวนผู้อ่าน 78 ประมงจังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการยกระดับสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ประมงจังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ปฏิบัติงา... จำนวนผู้อ่าน 75 กิจกรรมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกกุฏราชกุมาร ครั้งที่ 2 กิจกรรมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโ... จำนวนผู้อ่าน 74 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง จัดประชุมแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2566 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง จัดประชุมแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่จังหวั... จำนวนผู้อ่าน 74


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง

  รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง  email  cwtrang@hotmail.com  โทรศัพท์ 075218541  FAX 075218541  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6