วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง เป็นประธานในการจัดประชุมเสวนาเวทีการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม โดยมีเครือข่ายภาคีภาคประมงพื้นบ้าน,ประมงพาณิชย์,หน่วยงานราชการกระทรวงทรัพย์ฯ,สมาคมการประมงกันตัง และพี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ณ หอประชุม มทร.วิทยาเขตตรัง

 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง เป็นประธานในการจัดประชุมเสวนาเวทีการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม โดยมีเครือข่ายภาคีภาคประมงพื้นบ้าน,ประมงพาณิชย์,หน่วยงานราชการกระทรวงทรัพย์ฯ,สมาคมการประมงกันตัง และพี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ณ หอประชุม มทร.วิทยาเขตตรัง  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมตรวจบูรณาการการร่วมกันใช้กฎหมายในทะเล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมา...  303   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่...  184  กิจกรรม “สานพลัง คืนปูม้าสู่ทะเลตรัง 90 ล้านตัว” ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยา...  133  บริการโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม...  115  ร่วมมอบพันธุ์ปลาและป้ายโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง   114  ติดตามความคืบหน้าและร่วมจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ...  107  ประมงจังหวัดตรังร่วมประชุมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวิถีชุมชนบ่อหิน   99  หน่วยบริการ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ป...  96  การออกใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ต...  93  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ...  91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง

     สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง    cwtrang@hotmail.com   075218541   075218541   แฟนเพจ