ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ

 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง

ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ 

บทความหน้าหลัก (สำนักงานประมงจังหวัดตรัง)

 เผยเเพร่: 2021-04-07  |   ข่าววันที่: 2021-04-07 |  อ่าน: 359 ครั้ง
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

01. โครงสร้างและอัตรากำลัง

- แผนผังองค์กร

0.2 ข้อมูลผู้บริหาร

03. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

04. แผนยุทธศาสตร์

0.5 ข้อมูลในการติดต่อ

06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558

- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545

- พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490

- พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

07. ข่าวประชาสัมพันธ์

08. Q/A

09. Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 การบริหารงาน

013.คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือแนวทางการตรวจสอบและตัวอย่างใบสำคัญประกอบการเบิกจ่าย

014.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- การออกหนังสืออนุญาตให้นำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์เคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป.13)

- กระบวนการออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.11)

015.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

016. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017. E-Service 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

023. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2563-2564 .. (1,188)  การขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง.. (1,035) ประกาศจังหวัดตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1.. (966) ประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 กันยายน 2561- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กรมประมงเปิดให้ขึ้นทะเบียนสัตว์น้ำ 12 ชนิด .. (819) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอเปลี่ยนประเภทของเรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรื.. (770) ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ด้วยวิธีประมูลด้วยวาจา.. (769) ประกาศจังหวัดตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2.. (760) วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน.. (744) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร.. (741) ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดไว้.. (704)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง

     สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง