โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ (5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบประมาณ 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล


โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ (5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 6 สค 63 เวลา 09.00- 15.00 น นายสุภกิจ  เหรียญกิจการ ประมงอำเภอเมืองสตูล ร่วมกับ จนท.ประมงจาก สนง.ประมงจังหวัดสตูล และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล ได้ชี้แจงโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่( 5  ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง)ปีงบประม่ณ 2563 แก่เกษตรกรทั่เข้าร่วมโครงการ มีเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ ให้ตอบแบบสอบถาม และมอบพันธุ์ปลานิล ปลากระแก (ปลาลำปำ) 75 รายๆละ 1,000 ตัว รวมปลาทั้งสิ้น 75,000 ตัว เพื่อนำไปปล่อยเลี้ยงในโครงการ มีเกษตรกรจาก ต.ฉลุง ต.เกตรี ต.ควนโพธิ์ ต.คลองขุด ต.ควนขัน ต.เจ๊ะบิลัง ต.บ้านควน ีอ.เมือง จ.สตูล  ซึ่งได้สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรได้อย่างดียิ่ง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ...  360   จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ...  214  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเครา...  211  บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน...  138  สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมภายใต้ "โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผ...  128  ประชาสัมพันธ์ พื้นที่อาศัยของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม   122  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา...  112  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทร...  111  ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง...  110  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พ...  89


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

     443  หมู่ที่ 6  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000    fpo-satun@dof.in.th   0 7477 2201 , 0 7474 0239   0 7477 2201 , 0 7474 0239