ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล


ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กิจกรรม


วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น.  นายพรศักดิ์  ศักดิ์ธานี  ประจังหวัดสตูล ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560  ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล  โดยมีว่าที่ร้อยตรี ไพเจน  มากสุวรรณ์  รองอธิบดีกรมชลประทาน  รักษาราชการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 8 เป็นประธานในที่ประชุม

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ พื้นที่อาศัยของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม   170   บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน...  167  สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมภายใต้ "โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผ...  159  ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง...  155  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา...  139  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสตูล เรื่อง ขายทอดตลาดเรือประมงไม่ปรากฏสัญชาติ เลขทะเบ...  134  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พ...  124  ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสต...  110  สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการกำหนดเขตทะเลชายฝั่งใ...  90  รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565    65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

     443  หมู่ที่ 6  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000    fpo-satun@dof.in.th   0 7477 2201 , 0 7474 0239   0 7477 2201 , 0 7474 0239