วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธู์สัตว์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ

 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล


วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธู์สัตว์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ 

ปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้ วันเฉลิมฯ


 

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูลและเทศบาลตำบลกำแพง  ณ คลองละงู สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง จังหวัดสตูล โดยมี พ.อ.สุระ แก้วไพโรจน์ รอง ผอ.รมน.จว.ส.ต.(ท) ผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   254   สินเชื่อ สานฝัน สร้างอาชีพ   248  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายและการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ...  235  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   228  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   221  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   203  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในอันที่จะต่อต้านทุจริต และประพฤติมิชอบ   125  ประกาศกรมประมง เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่   122  การประกาศเจตนารมณ์ เรื่องสุจริต โปร่งใส สตูลใสสะอาด 2565 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ...  107  ผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับองค์กรคุณธรรม   105

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

     443  หมู่ที่ 6  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000    fpo-satun@dof.in.th   0 7477 2201 , 0 7474 0239   0 7477 2201 , 0 7474 0239