นายอุเทน บุญดำ ประมงอำเภอควนกาหลง ร่วมถ่ายทอดความรู้ Field Day

 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล


นายอุเทน บุญดำ ประมงอำเภอควนกาหลง ร่วมถ่ายทอดความรู้ Field Day 

ถ่ายทอดความรู้ Field day


วันที่ 19 ก.ค.61 เวลา 10.00น.สนง.ประมงจังหวัดสตูลร่วมกับประมงอำเภอควนกาหลง เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้(Field day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าทางการเกษตร ม.2 ต.วังประจัน อ.ควนโดน โดยมี นายวิฑูร โทนสุข ปลัดอำเภออาวุโส เป็นประธานในพิธีเปิด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   248   สินเชื่อ สานฝัน สร้างอาชีพ   240  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายและการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ...  224  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   221  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   214  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   195  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในอันที่จะต่อต้านทุจริต และประพฤติมิชอบ   119  ประกาศกรมประมง เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่   112  การประกาศเจตนารมณ์ เรื่องสุจริต โปร่งใส สตูลใสสะอาด 2565 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ...  105  ผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับองค์กรคุณธรรม   99

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

     443  หมู่ที่ 6  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000    fpo-satun@dof.in.th   0 7477 2201 , 0 7474 0239   0 7477 2201 , 0 7474 0239