สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี 2566

 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล


สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี 2566 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี 2566..คลิก

???? สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี 2566 ???? 
-------------------------------------------
?? วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2565 ??
นายประชิด ตรีพลอักษร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “วันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี 2566” โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
.
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวถึงที่มาของการจัดงานวันรวมน้ำใจ ฯ ในครั้งนี้ว่า เพื่อขอรับบริจาคทรัพย์และสิ่งของ สำหรับใช้เป็น “ของรางวัลพิเศษ” ในกิจกรรมร้านนาวากาชาด ตลอด 11 คืน จากส่วนราชการต่าง ๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ตลอดจนผู้มีจิตกุศลและศรัทธาในกิจกรรมของสภากาชาดไทย รวมถึงอำเภอ 7 อำเภอ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวม และสนับสนุนสิ่งของกว่า 380 ชิ้น นอกจากนี้ยังมีการบริจาคเงินผ่านระบบบริจาคเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาค โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาค ได้รับคืนเงินภาษีเร็วขึ้น และสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ตลอด 24 ชั่วโมง บนเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th รวมถึงการจำหน่ายสลากกาชาด ฉบับละ 100 บาท จำนวน 40,000 ฉบับ (รวมมูลค่า 4,000,000 บาท) โดยรางวัลสลากกาชาดในปีนี้ มีรางวัลรวม 132 รางวัล สามารถซื้อได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล , ที่ว่าการอำเภอทั้ง 7 อำเภอ รวมถึงหน่วยงานราชการในพื้นที่ และกำหนดออกรางวัลโดยการหมุนวงล้อ ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 19.30 น. ณ เวทีร้านนาวากาชาด สนามบินกองทัพอากาศสตูล ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศการหมุนวงล้อฯ ผ่านเฟซบุ๊กเพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล อีกด้วย
.
ทั้งนี้ งานประจำปีและงานกาชาดเที่ยวเท่ๆ เสน่ห์สตูล ประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-22 มกราคม 2566 รวม 11 วัน 11 คืน ณ บริเวณสนามบินกองทัพอากาศสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการกำหนดเขตทะเลชายฝั่งในบริเวณจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2566 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการกำหนดเขตทะเลชายฝั่งใ... จำนวนผู้อ่าน 140  สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง ในบริเวณจังหวัดสตูล พ.ศ. 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม. 2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง ในบร... จำนวนผู้อ่าน 131 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังการเลี้ยงจระเข้ เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยทางภาคใต้ สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังการเลี้ยงจระเข้ เน... จำนวนผู้อ่าน 127 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 4  สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชา... จำนวนผู้อ่าน 111 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ยึดหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด No Gift Policy งดให้ งดรับ สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ยึดหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด No Gift Policy งดให้ งดรั... จำนวนผู้อ่าน 108 ประชาสัมพันธ์ -- ฟาร์มต้นแบบด้านการเลี้ยงกุ้งทะเลในจังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์ -- ฟาร์มต้นแบบด้านการเลี้ยงกุ้งทะเลในจังหวัดสตูล  จำนวนผู้อ่าน 101 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี 2566 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 97 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจำหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ (รุ่นที่ 1) สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจำหน่ายสิ... จำนวนผู้อ่าน 82 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจำหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ (รุ่นที่ 2)  สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจำหน่ายสิ... จำนวนผู้อ่าน 77 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ออกหน่วยคลินิกประมง โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 2 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ออกหน่วยคลินิกประมง โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้... จำนวนผู้อ่าน 68


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

  รายละเอียด 443  หมู่ที่ 6  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000  email  fpo-satun@dof.in.th  โทรศัพท์ 0 7477 2201 , 0 7474 0239  FAX 0 7477 2201 , 0 7474 0239  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6