ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดตามพระราชกำหนด การประมง 2558

 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล


ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดตามพระราชกำหนด การประมง 2558 

ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดตามพรก.ประมง 2558


วันที่ 21  กุมภาพันธ์  2561   นายสุภกิจ  เหรียญกิจการ  ตำแหน่ง ประมงอำเภอเมืองสตูล ร่วมด้วย นายวิรัช  พลายแสง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง นายกูไซม่อน  สัญญา ตำแหน่งนายท้ายเรือ  สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดสตูล จำนวน  3  นาย ร่วมกับอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ จำนวน 5 นาย  รวมทั้งหมด 8 นาย  ได้นำเรือ หัวโทงตรวจการณ์ประมงทะเล 2 ลำ ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประมง   พ.ศ. 2558  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในทะเลอันดามันท้องที่อำเภอเมืองสตูล  บริเวณทะเลอ่าวตำมะลัง  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล   จนกระทั่งเวลา 08.00 น. พบการลักลอบทำการประมงด้วยเครื่องมือโพงพางใต้น้ำและโพงพางหลัก บริเวณทะเลอ่าวตำมะลัง  ตำบลตำมะลัง  อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดและทำลายของกลางที่ได้จากการกระทำผิด          มีรายการและลักษณะดังนี้

1. โพงพางหลัก                                                                      จำนวน   10 ช่อง

2. ทุ่นเชือกยึดโยงโพงพางใต้น้ำ                                                     จำนวน    5  ช่อง

ซึ่งมีความผิดตาม           พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558  มาตรา 67 ( 1 )

มีบทกำหนดโทษ           พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558  มาตรา 146  และมาตรา 169

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ...  362   จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ...  214  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเครา...  211  บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน...  138  สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมภายใต้ "โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผ...  129  ประชาสัมพันธ์ พื้นที่อาศัยของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม   123  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทร...  113  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา...  112  ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง...  110  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พ...  89


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

     443  หมู่ที่ 6  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000    fpo-satun@dof.in.th   0 7477 2201 , 0 7474 0239   0 7477 2201 , 0 7474 0239