ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดตามพระราชกำหนด การประมง 2558

 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดตามพระราชกำหนด การประมง 2558 

ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดตามพรก.ประมง 2558

 เผยเเพร่: 2018-02-23  |   ข่าววันที่: 2018-02-21 |  อ่าน: 856 ครั้ง
 

วันที่ 21  กุมภาพันธ์  2561   นายสุภกิจ  เหรียญกิจการ  ตำแหน่ง ประมงอำเภอเมืองสตูล ร่วมด้วย นายวิรัช  พลายแสง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง นายกูไซม่อน  สัญญา ตำแหน่งนายท้ายเรือ  สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดสตูล จำนวน  3  นาย ร่วมกับอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ จำนวน 5 นาย  รวมทั้งหมด 8 นาย  ได้นำเรือ หัวโทงตรวจการณ์ประมงทะเล 2 ลำ ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประมง   พ.ศ. 2558  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในทะเลอันดามันท้องที่อำเภอเมืองสตูล  บริเวณทะเลอ่าวตำมะลัง  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล   จนกระทั่งเวลา 08.00 น. พบการลักลอบทำการประมงด้วยเครื่องมือโพงพางใต้น้ำและโพงพางหลัก บริเวณทะเลอ่าวตำมะลัง  ตำบลตำมะลัง  อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดและทำลายของกลางที่ได้จากการกระทำผิด          มีรายการและลักษณะดังนี้

1. โพงพางหลัก                                                                      จำนวน   10 ช่อง

2. ทุ่นเชือกยึดโยงโพงพางใต้น้ำ                                                     จำนวน    5  ช่อง

ซึ่งมีความผิดตาม           พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558  มาตรา 67 ( 1 )

มีบทกำหนดโทษ           พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558  มาตรา 146  และมาตรา 169

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศราคากลางวัสดุและครุภัณฑ์การเกษตร (ราคาอ้างอิง) โครงการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาการสร้างผล... (75)   ราคากลางจ้างเหมาบริการ โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ของชุมชนประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล กิจกรรมจัดทำและวาง... (74)  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาการ... (70)  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ของชุมชนประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล กิจกรรมจัดทำและวางซั... (70)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ของชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัด... (69)  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในบ่อดินในจังหวัดสตูล  (66)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปสินค้าประมง... (63)  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ของชุมชนประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล กิจกรรมผลิตพันธุ์ก... (63)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในบ่อดิ... (475)   จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราม... (225)  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ส่งมอบปัจจัยการผลิต ... (218)  ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสตูล  (217)  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564   (193)  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือให้ความคิดเห็นกรณีพระราชบัญญ... (190)  สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์  (82)  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ... (79)  ประกาศราคากลางวัสดุและครุภัณฑ์การเกษตร (ราคาอ้างอิง) โครงการสนับสนุนการเพิ่มมูลค... (75)  ราคากลางจ้างเหมาบริการ โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ของชุมชนประมงพื้นบ้านจังหวัดสตู... (74)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

     443  หมู่ที่ 6  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000