รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล


รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด 

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก


               สำนักงานสตูล ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด สามารถดาวน์โหลดเอกสาร หรือขอรับใบสมัครและขอสมัครได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ โทร. 074772201

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   250   สินเชื่อ สานฝัน สร้างอาชีพ   241  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายและการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ...  227  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   223  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   217  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   198  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในอันที่จะต่อต้านทุจริต และประพฤติมิชอบ   119  ประกาศกรมประมง เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่   112  การประกาศเจตนารมณ์ เรื่องสุจริต โปร่งใส สตูลใสสะอาด 2565 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ...  107  ผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับองค์กรคุณธรรม   99

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

     443  หมู่ที่ 6  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000    fpo-satun@dof.in.th   0 7477 2201 , 0 7474 0239   0 7477 2201 , 0 7474 0239