ประมงอำเภอท่าแพ นางสาวกฤษณี ศรีวัฒนเวช เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอ

 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล


ประมงอำเภอท่าแพ นางสาวกฤษณี ศรีวัฒนเวช เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอ 

โครงการศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภ...


วันที่ 23 ม.ค. 2561 เวลา 13:00 น. ประมงอำเภอท่าแพ  นางสาวกฤษณี   ศรีวัฒนเวช   ร่วมเป็นวิทยากร การฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และรวบรวมข้อมูลการสาธิตศูนย์ประสานงาน ฝึกอาชีพที่สอดคล้องกับแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขยายผลไปสู่ประชาชน โดยมี นายชอบ จันทร์ฉาย นายอำเภอท่าแพ  เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าแพ แกนนำกลุ่มอาชีพหมู่บ้านตำบลท่าแพ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตู

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ...  364   จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ...  217  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเครา...  211  บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน...  140  สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมภายใต้ "โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผ...  130  ประชาสัมพันธ์ พื้นที่อาศัยของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม   124  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทร...  114  ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง...  113  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา...  112  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พ...  89


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

     443  หมู่ที่ 6  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000    fpo-satun@dof.in.th   0 7477 2201 , 0 7474 0239   0 7477 2201 , 0 7474 0239