นายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล , นางกัตติกา ตูวิเชียร ประมงอำเภอมะนัง ลงพื้นที่มอบเครื่องซีลสูญญากาศ 2 เครื่อง ในงบพัฒนาจังหวัด

 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล


นายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล , นางกัตติกา ตูวิเชียร ประมงอำเภอมะนัง ลงพื้นที่มอบเครื่องซีลสูญญากาศ 2 เครื่อง ในงบพัฒนาจังหวัด 

นายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล , นางกัตติกา ตูว...


วันที่  22  มกราคม  2561  เวลา  14.00 น   นายโสภณ  อ่อนคง  ประมงจังหวัดสตูล   นางกัตติกา  ตูวิเชียร  ประมงอำเภอมะนัง  ลงพื้นที่มอบเครื่องซีลสูญญากาศ 2 เครื่อง  ในงบพัฒนาจังหวัดให้กลุ่มแปรรูป   ณ บ้านผัง 8 หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอมะนัง  จังหวัดสตูล  จำนวน  2  กลุ่ม  ดังนี้

              1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรอินทรีย์บ้านผัง 8

               2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านผัง 8

               โดยมีนายประชิด   ตรีพลอักษร  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  และนางสาวปุญชรัสมิ์  ก่อเจริญวัฒน์  นักวิชาการประมงปฎิบัติการสำนักงานประมงจังหวัดสตูล เป็นผู้สอนวิธีการใช้และการบำรุงรักษา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ...  363   จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ...  216  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเครา...  211  บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน...  139  สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมภายใต้ "โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผ...  129  ประชาสัมพันธ์ พื้นที่อาศัยของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม   124  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทร...  113  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา...  112  ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง...  112  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พ...  89


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

     443  หมู่ที่ 6  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000    fpo-satun@dof.in.th   0 7477 2201 , 0 7474 0239   0 7477 2201 , 0 7474 0239