เปิดรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ปีการประมง พ.ศ.2561 -2562 ประมงจังหวัดสตูล นายโสภณ อ่อนคง ติดตามกำกับการดูแล ให้กำลังใจการทำงานเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด

 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

เปิดรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ปีการประมง พ.ศ.2561 -2562 ประมงจังหวัดสตูล นายโสภณ อ่อนคง ติดตามกำกับการดูแล ให้กำลังใจการทำงานเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด 

เปิดรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ด้วยระบบ e - licenseวันแรก ( 20 มกราคม 2561 ) นายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล ร่วมด้วยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ติดตามให้คำแนะนำ ให้กำลังใจการทำงาน

 เผยเเพร่: 2018-01-21  |   ข่าววันที่: 2018-01-20 |  อ่าน: 1,277 ครั้ง
 

นายโสภณ  อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล  ติดตามกำกับ ดูแล  พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการออกรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ปี การประมง พ.ศ.2561 - 2562  โดยการรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์  เปิดให้บริการวันที่ 20 มกราคม 2561 - 20 กุมภาพันธ์  2561   ชาวประมงสามารถติดต่อยื่นคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ได้ที่สำนักงานประมงอำเภอชายทะเลทั้ง 4 อำเภอ  แต่เนื่องจากอำเภอทุ่งหว้า  และอำเภอท่าแพ   ชาวประมงที่มีความประสงค์ยื่นคำขอใบอนุญาตทำการประมงค่อนข้างน้อย  อาจพิจารณาให้ชาวประมงมายื่นคำขอที่อำเภอใกล้เคียง  คืออำเภอทุ่งหว้า มาที่อำเภอละงู   อำเภอท่าแพมาที่อำเภอเมืองสตูล 

            วันแรกของการรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์  20 มกราคม  2561   

                      1.     สำนักงานประมงอำเภอละงู  โดยนายธีระภักดิ์  ชาติสุวรรณ  ประมงอำเภอละงู  รับผิดชอบในพื้นที่  พร้อมทั้งนางสาวกังสดาล   เหมโคกน้อย  เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน   มาช่วยรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์  มีผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์   จำนวน  6  ลำ     

                       2.  สำนักงานประมงอำเภอเมืองสตูล  โดยนายสุภกิจ  เหรียญกิจการ  ประมงอำเภอเมืองสตูล  รับผิดชอบในพื้นที่  พร้อมทั้งนางสาวอภิรดี  ณ ไพรี  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  และนางนธี  จันทร์ดำ  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน   มาช่วยรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์  มีผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต จำนวน  12  ลำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ราคากลางจ้างเหมาบริการ โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ของชุมชนประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล กิจกรรมจัดทำและวาง... (79)   ประกาศราคากลางวัสดุและครุภัณฑ์การเกษตร (ราคาอ้างอิง) โครงการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาการสร้างผล... (78)  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาการ... (75)  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ของชุมชนประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล กิจกรรมจัดทำและวางซั... (74)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ของชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัด... (71)  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ของชุมชนประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล กิจกรรมผลิตพันธุ์ก... (69)  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในบ่อดินในจังหวัดสตูล  (67)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปสินค้าประมง... (65)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในบ่อดิ... (477)   จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราม... (225)  ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสตูล  (220)  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ส่งมอบปัจจัยการผลิต ... (219)  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564   (195)  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือให้ความคิดเห็นกรณีพระราชบัญญ... (191)  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ... (86)  สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์  (84)  ราคากลางจ้างเหมาบริการ โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ของชุมชนประมงพื้นบ้านจังหวัดสตู... (79)  ประกาศราคากลางวัสดุและครุภัณฑ์การเกษตร (ราคาอ้างอิง) โครงการสนับสนุนการเพิ่มมูลค... (78)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

     443  หมู่ที่ 6  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000