เปิดรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ปีการประมง พ.ศ.2561 -2562 ประมงจังหวัดสตูล นายโสภณ อ่อนคง ติดตามกำกับการดูแล ให้กำลังใจการทำงานเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด

 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล


เปิดรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ปีการประมง พ.ศ.2561 -2562 ประมงจังหวัดสตูล นายโสภณ อ่อนคง ติดตามกำกับการดูแล ให้กำลังใจการทำงานเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด 

เปิดรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ด้วยระบบ e...


นายโสภณ  อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล  ติดตามกำกับ ดูแล  พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการออกรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ปี การประมง พ.ศ.2561 - 2562  โดยการรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์  เปิดให้บริการวันที่ 20 มกราคม 2561 - 20 กุมภาพันธ์  2561   ชาวประมงสามารถติดต่อยื่นคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ได้ที่สำนักงานประมงอำเภอชายทะเลทั้ง 4 อำเภอ  แต่เนื่องจากอำเภอทุ่งหว้า  และอำเภอท่าแพ   ชาวประมงที่มีความประสงค์ยื่นคำขอใบอนุญาตทำการประมงค่อนข้างน้อย  อาจพิจารณาให้ชาวประมงมายื่นคำขอที่อำเภอใกล้เคียง  คืออำเภอทุ่งหว้า มาที่อำเภอละงู   อำเภอท่าแพมาที่อำเภอเมืองสตูล 

            วันแรกของการรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์  20 มกราคม  2561   

                      1.     สำนักงานประมงอำเภอละงู  โดยนายธีระภักดิ์  ชาติสุวรรณ  ประมงอำเภอละงู  รับผิดชอบในพื้นที่  พร้อมทั้งนางสาวกังสดาล   เหมโคกน้อย  เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน   มาช่วยรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์  มีผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์   จำนวน  6  ลำ     

                       2.  สำนักงานประมงอำเภอเมืองสตูล  โดยนายสุภกิจ  เหรียญกิจการ  ประมงอำเภอเมืองสตูล  รับผิดชอบในพื้นที่  พร้อมทั้งนางสาวอภิรดี  ณ ไพรี  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  และนางนธี  จันทร์ดำ  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน   มาช่วยรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์  มีผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต จำนวน  12  ลำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ...  364   จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ...  217  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเครา...  211  บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน...  140  สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมภายใต้ "โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผ...  130  ประชาสัมพันธ์ พื้นที่อาศัยของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม   124  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทร...  114  ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง...  113  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา...  112  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พ...  89


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

     443  หมู่ที่ 6  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000    fpo-satun@dof.in.th   0 7477 2201 , 0 7474 0239   0 7477 2201 , 0 7474 0239