ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายและการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ''FISHERIES SHOP'' ของกรมประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล


ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายและการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ''FISHERIES SHOP'' ของกรมประมง วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายจรัญ หลีหมัน ประมงอำเภอทุ่งหว้า ลงพื้นที่ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลแบบพัฒนาในบ่อดิน รวมทั้งคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายและการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ''FISHERIES SHOP'' ของกรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สินเชื่อ สานฝัน สร้างอาชีพ   310   โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   307  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายและการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ...  278  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   271  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   264  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ...  237  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   236  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   234  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2565   174  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในอันที่จะต่อต้านทุจริต และประพฤติมิชอบ   169


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

     443  หมู่ที่ 6  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000    fpo-satun@dof.in.th   0 7477 2201 , 0 7474 0239   0 7477 2201 , 0 7474 0239