ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล


ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางสาวพัชนิดา หฤษฎ์วิวัฒน์กุล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารจัดการ ด้านการประมง พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากบารา และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้เครื่องมือลอบดักปลาในการทำประมง จากกรณีมีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบในพื้นที่บ้านบากันโต๊ะทิด ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   248   สินเชื่อ สานฝัน สร้างอาชีพ   240  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายและการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ...  225  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   222  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   214  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   195  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในอันที่จะต่อต้านทุจริต และประพฤติมิชอบ   119  ประกาศกรมประมง เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่   112  การประกาศเจตนารมณ์ เรื่องสุจริต โปร่งใส สตูลใสสะอาด 2565 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ...  105  ผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับองค์กรคุณธรรม   99

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

     443  หมู่ที่ 6  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000    fpo-satun@dof.in.th   0 7477 2201 , 0 7474 0239   0 7477 2201 , 0 7474 0239