กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ส่งมอบปัจจัยการผลิต ในโครงการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในบ่อดินในจังหวัดสตูล

 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ส่งมอบปัจจัยการผลิต ในโครงการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในบ่อดินในจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายสุภกิจ เหรียญกิจการ ประมงอำเภอเมืองสตูล นางสาวกฤษณี ศรีวัฒนเวช ประมงอำเภอท่าแพ นายธีระภักดิ์ ชาติสุวรรณ ประมงอำเภอละงู และนายจรัญ หลีหมัน ประมงอำเภอทุ่งหว้า ส่งมอบปัจจัยการผลิต ในโครงการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในบ่อดินในจังหวัดสตูล ได้แก่ ปูนขาว รายละ 170 กก. (20 ถุง) กากชา รายละ 20 กก. (2 ถุง) จุลินทรีย์ รายละ 200 ก. (1 ซอง) ชุดทดสอบแอมโมเนีย รายละ 1 ชุด และชุดทดสอบแมกนีเซียม รายละ 1 ชุด แก่เกษตรกรเป้าหมายอำเภอเมืองสตูล จำนวน 3 ราย อำเภอท่าแพ 2 ราย อำเภอละงู 23 ราย และอำเภอทุ่งหว้า 15 ราย รวมทั้งสิ้น 43 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   248   สินเชื่อ สานฝัน สร้างอาชีพ   240  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายและการเลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ...  225  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   221  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   214  โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market   195  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในอันที่จะต่อต้านทุจริต และประพฤติมิชอบ   119  ประกาศกรมประมง เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่   112  การประกาศเจตนารมณ์ เรื่องสุจริต โปร่งใส สตูลใสสะอาด 2565 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ...  105  ผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับองค์กรคุณธรรม   99

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

     443  หมู่ที่ 6  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000    fpo-satun@dof.in.th   0 7477 2201 , 0 7474 0239   0 7477 2201 , 0 7474 0239