สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ออกตรวจเรือแบบบูรณาการฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ออกตรวจเรือแบบบูรณาการฯ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-06-06  |   ข่าววันที่: 2019-06-06 |  อ่าน: 97 ครั้ง
 


วันที่ 6  มิถุนายน  2562  ประมงจังหวัดจังหวัดระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดระนอง 
ออกตรวจแรงงานแบบบูรณาการในกิจการเรือประมงทะเล พร้อมด้วยหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ พังงา ร่วมออกตรวจแรงงานในกิจการเรือประมงทะเล   โดยได้รับการสนับสนุนเรือตรวจการณ์ ต. 993 จากทัพเรือภาคที่ 3 เป็นพาหนะในการปฏิบัติงาน   สุ่มตรวจเรือประมงบริเวณหน้าเกาะช้าง  คณะตรวจบูรณาการฯ จังหวัดระนอง ได้ร่วมกันตรวจเรือประมงทะเลบริเวณน่านน้ำจังหวัดระนอง  ผลการตรวจสอบ ดังนี้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบเรือประมงขณะทำการประมง จำนวน   6   ลำ รวมแรงงานทั้งสิ้น  49 คน (คนไทย 11 คน และแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา   38   คน  แรงงานลาว  - คน) 
ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดด้านแรงงาน ไม่พบการใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ปี และแรงงานยินยอมลงเรือด้วยความสมัครใจ และได้มอบชุดยาสามัญประจำเรือซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก IOM พร้อมทั้งได้ตรวจเช็คยาที่มีอยู่ในเรือว่าหมด และขอความร่วมมือไต๋กง แรงงานประมง ร่วมกันเก็บขยะคัดแยกที่มาจากทะเล

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติ/สำนักงานประมงจังหวัดระนอง.. (1,254)  ประกาศ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการประมง .. (1,117) สำนักงานประมงอำเภอเมืองระนอง.. (915) ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.. (755) สำนักงานประมงอำเภอกะเปอร์.. (748) ทำเนียบประมงจังหวัดระนอง.. (696) สำนักงานประมงอำเภอสุขสำราญ.. (690) สำนักงานประมงอำเภอกระบุรี.. (609) สำนักงานประมงอำเภอละอุ่น.. (558) จังหวัดระนอง ออกตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการทำประมงที่ถูกกฎหมาย.. (533) ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (413) ต้นน้ำมีฝาย ปลายน้ำมีสุข.. (353) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (283) ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (234) การดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง.. (231) ประกาศจังหวัดระนอง ประกวดราคาจ้างสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่.. (225) ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ จังหวัดระนอง.. (223) การดำเนินงาน กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์.. (216) ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างแห่งอาศัญสัตว์ทะเลขนาดใหญ่จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding.. (208) ประกาศจังหวัดระนอง.. (188)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

      ที่ตั้งสำนักงาน                     สำนักงานประมงจังหวัดระนอง  ตั้งอยู่ชั้น 2 ภายในอาคารสำนักงานศูนย์ราชการจังหวัดระนอง  ริมถนนเพชรเกษม  หลักกิโลเมตรที่ 620  หมู่ที่ 3  ตำบลบางริ้น  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ ประมาณ  8  กิโลเมตร