เขตอภัยทานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำไทย-เมียนมาร์

 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

เขตอภัยทานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำไทย-เมียนมาร์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-05-16  |   ข่าววันที่: 2019-05-16 |  อ่าน: 95 ครั้ง
 

วันที่ 16 พ.ค.2562 นายสานิตย์ ช่วยพนัง ประมงอำเภอกระบุรี จนท.ทหารชุด ชป.กร.กกจ.เทพสตรี ที่ 402 ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,ราษฎร หมู่ที่ 5,10 ตำบลปากจั่น ผู้นำชุมชนบ้านหลุมพอยี ประเทศเมียนม่าร์ ได้ร่วมกันเปิดป้ายประกาศ กำหนดเขตอภัยทาน อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในลำน้ำกระบุรี บริเวณเขื่อนกั้นตลิ่งหาดฟ้าผ่า บ้านหาดจิก หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยมีพระสงฆ์ไทย - เมียนม่าร์ ให้คำแนะนำ เป็นขวัญ กำลังใจ ในการประกาศกำหนดเขตฯ ของชุมชนทั้งสองฝั่งวันที่ 16 พ.ค.2562 นายสานิตย์ ช่วยพนัง ประมงอำเภอกระบุรี จนท.ทหารชุด ชป.กร.กกจ.เทพสตรี ที่ 402 ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,ราษฎร หมู่ที่ 5,10 ตำบลปากจั่น ผู้นำชุมชนบ้านหลุมพอยี ประเทศเมียนม่าร์ ได้ร่วมกันเปิดป้ายประกาศ กำหนดเขตอภัยทาน อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในลำน้ำกระบุรี บริเวณเขื่อนกั้นตลิ่งหาดฟ้าผ่า บ้านหาดจิก หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยมีพระสงฆ์ไทย - เมียนม่าร์ ให้คำแนะนำ เป็นขวัญ กำลังใจ ในการประกาศกำหนดเขตฯ ของชุมชนทั้งสองฝั่ง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติ/สำนักงานประมงจังหวัดระนอง.. (1,256)  ประกาศ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการประมง .. (1,118) สำนักงานประมงอำเภอเมืองระนอง.. (916) ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.. (756) สำนักงานประมงอำเภอกะเปอร์.. (749) ทำเนียบประมงจังหวัดระนอง.. (700) สำนักงานประมงอำเภอสุขสำราญ.. (691) สำนักงานประมงอำเภอกระบุรี.. (611) สำนักงานประมงอำเภอละอุ่น.. (560) จังหวัดระนอง ออกตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการทำประมงที่ถูกกฎหมาย.. (534) ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (413) ต้นน้ำมีฝาย ปลายน้ำมีสุข.. (356) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (284) ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (236) การดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง.. (231) ประกาศจังหวัดระนอง ประกวดราคาจ้างสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่.. (225) ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ จังหวัดระนอง.. (223) การดำเนินงาน กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์.. (217) ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างแห่งอาศัญสัตว์ทะเลขนาดใหญ่จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding.. (208) ประกาศจังหวัดระนอง.. (188)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

      ที่ตั้งสำนักงาน                     สำนักงานประมงจังหวัดระนอง  ตั้งอยู่ชั้น 2 ภายในอาคารสำนักงานศูนย์ราชการจังหวัดระนอง  ริมถนนเพชรเกษม  หลักกิโลเมตรที่ 620  หมู่ที่ 3  ตำบลบางริ้น  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ ประมาณ  8  กิโลเมตร