ศึกษา ดูงาน โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

ศึกษา ดูงาน โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-04-04  |   ข่าววันที่: 2019-04-04 |  อ่าน: 78 ครั้ง
 

วันที่ 3 เมษายน 2562 จังหวัดระนอง โดยสำนักงานประมงจังหวัดระนอง ดำเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม สร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) โดยชุมชนมีส่วนร่วม นำคณะผู้นำชุมชนประมงพื้นบ้านเรียนรู้การสร้างและประโยชน์ของซั้งเชือก ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างแหล่องอาศัย แหล่งอนุรักษ์สัตว้น้ำใหเกษตรกรในชุมชนในพื้นที่ติดชายทะเลจังหวัดระนอง ได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกิดการถ่ายทอดการเรียนรู้ให้กับชุมชนของตนเอง โดยนำไปปรับใช้ให้สอดคร้องกับชุมชนในแต่ละพื้นที่เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนของทรัพยาสัตว้น้ำในทะเล  
ในการดำเนินงานดังกล่าว นายสุวิทย์ คชสิงห์ ประมงจังหวัดรระนอง พร้อมเจ้าหน้าที่ นำคณะผู้นำชุมชน เรียนรู้ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรโดยชุมชนมีส่วนร่วม (ธนาคารปู) ต่อจากนั้น เข้าศึกษาดูงาน ณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง เพื่อศึกษาและเรียนรู้วิธีการจัดทำซั้งเชือก เพื่อให้ผู้นำชุมชนประมงพื้นบ้าน จ.ระนอง ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับชุมของตนต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติ/สำนักงานประมงจังหวัดระนอง.. (1,439)  ประกาศ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการประมง .. (1,152) สำนักงานประมงอำเภอเมืองระนอง.. (1,004) สำนักงานประมงอำเภอกะเปอร์.. (826) ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.. (796) สำนักงานประมงอำเภอสุขสำราญ.. (789) ทำเนียบประมงจังหวัดระนอง.. (768) สำนักงานประมงอำเภอกระบุรี.. (684) สำนักงานประมงอำเภอละอุ่น.. (628) จังหวัดระนอง ออกตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการทำประมงที่ถูกกฎหมาย.. (584) ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (458) ต้นน้ำมีฝาย ปลายน้ำมีสุข.. (390) ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (364) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (310) การดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง.. (273) ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (271) ประกาศจังหวัดระนอง ประกวดราคาจ้างสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่.. (254) ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ จังหวัดระนอง.. (252) การดำเนินงาน กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์.. (250) กลุ่มอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามคลองลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง.. (234)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง

      ที่ตั้งสำนักงาน                     สำนักงานประมงจังหวัดระนอง  ตั้งอยู่ชั้น 2 ภายในอาคารสำนักงานศูนย์ราชการจังหวัดระนอง  ริมถนนเพชรเกษม  หลักกิโลเมตรที่ 620  หมู่ที่ 3  ตำบลบางริ้น  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ ประมาณ  8  กิโลเมตร