จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนที่เขตทะเลชายฝั่งที่กำหนดเป็นเส้นลากจุดพิกัด

 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนที่เขตทะเลชายฝั่งที่กำหนดเป็นเส้นลากจุดพิกัด 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-08  |   ข่าววันที่: 2018-06-07 |  อ่าน: 349 ครั้ง
 

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนที่เขตทะเลชายฝั่งที่กำหนดเป็นเส้นลากจุดพิกัด

 วันนี้ (6 มิ.ย.61) ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต นายประกอบ  วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนที่เขตทะเลชายฝั่งที่กำหนดเป็นเส้นทางลากผ่านจุดพิกัดจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายโกวิทย์   เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดภูเก็ต นายเดชา  
เพ็ชรวงศ์   พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
     นายประกอบ  กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เพื่อเป็นการร่างแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง กำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2560 ที่ทางกรมประมงได้ดำเนินการ ซึ่งกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง 2560 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ได้กำหนดเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดชลบุรี  ตราด  พังงา  ภูเก็ต ระนอง สตูลและ
สุราษฎร์ธานี ให้มีเขตทะเลชายฝั่งนับจากแนวชายฝั่งทะเลที่มีน้ำทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายฝั่งและบริเวณชายเกาะภายในเขตแผนที่แนบท้ายกฏกระทรวง ซึ่งมิได้เป็นเส้นตรงลากผ่านจุดพิกัด ส่งผลให้ชาวประมงเข้าใจคลาดเคลื่อนและไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องนั้น ทางกรมประมงจึงได้จัดทำแผนที่เขตทะเลชายฝั่ง ที่กำหนดเส้นตรงลากผ่านจุดพิกัดโดยให้ทางสำนักงานประมงจังหวัดตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องตามที่กำหนดไว้ ซึ่งทางสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตได้มีการดำเนินการตามที่ทางกรมประมงกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบการพิจารณาแนวเขตทะเลชายฝั่งภูเก็ตและอื่น ๆ 
    ทั้งนี้การประชุมในวันนี้ทางคณะกรรมการจะได้มีการพิจารณาตามกรอบอำนาจหน้าที่เพื่อให้การจัดทำแผนที่เขตทะเลชายฝั่งที่กำหนดเป็นเส้นตรงลากผ่านพิกัดจังหวัดภูเก็ตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ร่วมดำเนินการถอดบทเรียน ศูนย์ฯเครือข่ายด้านการประมงระดับจังหวัด.. (933)  ประชาสัมพันธ์ด้วยกรมประมง เปิดรับเเจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง .. (865) หน้าปก.. (745) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC).. (731) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงครบรอบ ๙๒ ปี.. (673) พิธีปล่อยพันธ์สัตว์นำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561.. (629) แจ้งครอบครองจระเข้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต.. (602) ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑.. (594) คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ภาคใต้ .. (563) คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย.. (557) ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (536) เศรษฐกิจพอเพียง.. (533) Phuket : City of Gastronomy .. (491) "งานธงฟ้าชวนกันมากินกุ้ง".. (481) ประกาศผู้ชนะจัดจ้างเหมาบริการ.. (477) ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลในจังหวัดภูเก็ต.. (474) ธงฟ้า.. (471) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล .. (463) พระราชกำหนดการประมง.. (416) กิจกรรมขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์.. (402)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต

     สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต  เลขที่ 1/2 ถนนดีบุก  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000