ตรวจประเมินฟาร์มของเกษตรกร

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

ตรวจประเมินฟาร์มของเกษตรกร 

ภาพกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-22  |   ข่าววันที่: 2019-08-22 |  อ่าน: 68 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายแสน  ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่  มอบให้นายสราวุฒิ เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วย น.ส.สุภาวดี ด้นหวัง นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ บ้านเขาฝาก ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เพื่อตรวจประเมินฟาร์มของเกษตรกร ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมจับพิกัดทางภูมิศาสตร์สถานที่ตั้งฟาร์ม และตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสาธิตการเพาะเลี้ยงและอนุรักษ์พันธุ์ปูดำ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ณ บ้านนายชัด อุบลจินดา โดยได้มีการปรับปรุงบ่อเลี้ยงปู และสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมบ่อก่อนปล่อยพันธุ์ปูต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน.. (1,434)  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (1,205) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน.. (1,061) สัตว์น้ำประจำจังหวัดกระบี่.. (1,057) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป.. (847) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (602) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (569) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (548) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (538) โครงการประมงอาสา.. (517) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (499) กิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ.. (484) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (472) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (471) วางแผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2561.. (458) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (453) เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการแปลงใหญ่ข้าว และเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (426) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (420) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (401) กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน ในปีงบประมาณ 2561.. (392)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000