เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงปูดำ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสาธิตการเพาะเลี้ยงและอนุรักษ์พันธุ์ปูดำ

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงปูดำ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสาธิตการเพาะเลี้ยงและอนุรักษ์พันธุ์ปูดำ 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-21  |   ข่าววันที่: 2019-07-21 |  อ่าน: 57 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายแสน  ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นางสาวฏฏิภัทร์ ใจเย็น นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายสราวุฒิ เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงปูดำ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสาธิตการเพาะเลี้ยงและอนุรักษ์พันธุ์ปูดำ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน และร่วมต้อนรับ รองเลขาธิการพระราชวัง และผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.พร้อมคณะฯ ในการตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และรับฟังบรรยายสรุปการฝึกอบรมให้ความรู้ตามโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการส่งเสริมบุคคลทำความดีและมีจิตอาสา โดยการส่งเสริมอาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และพบปะราษฎรในชุมชนชายฝั่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนเขาขนาบน้ำ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 (เมือง กระบี่) โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับในครั้งนี้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน.. (1,478)  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (1,264) สัตว์น้ำประจำจังหวัดกระบี่.. (1,158) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน.. (1,102) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป.. (876) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (667) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (614) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (584) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (566) โครงการประมงอาสา.. (553) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (537) กิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ.. (534) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (511) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (507) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (493) วางแผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2561.. (489) เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการแปลงใหญ่ข้าว และเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (461) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (459) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (426) กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน ในปีงบประมาณ 2561.. (418)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000