ติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

ติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-03-21  |   ข่าววันที่: 2019-03-21 |  อ่าน: 239 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายแสน  ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายนรินทร์  มีวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายศักดา สุขเกษม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายสราวุฒิ เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ประมงอำเภอปลายพระยา ประมงอำเภอเขาพนม รักษาราชการแทนประมงอำเภออ่าวลึกและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนการปฎิบัติงานตรวจติดตามผลความก้าวหน้าผลการดำเนินการ แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
พื้นที่อำเภอปลายพระยา
1. เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นายสนาน เจียมกำเหนิด เกษตรกรตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 2560 ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมด้านการประมงหลายด้าน เช่น การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน เลี้ยงปลาปลาดุก การเพาะอนุบาลพันธุ์ปลาเพื่อเลี้ยงและจำหน่าย โดยเกษตรกรรายดังกล่าวได้รับการรับรองการผลิตสัตว์ขั้นปลอดภัยของกรมประมง
2.เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนประกอบการด้านการประมง ห้องเย็นทรัพย์ทวี ม.1 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ โดยได้ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง ปรากฎว่ายังไม่หมดอายุ ซึ่งในการติดตามได้ให้คำแนะนำและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์เงือนไขของกรมประมงที่ผู้ได้รับอนุญาตต้องพึงปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้ประกอบการรายดังกล่าวได้รับทราบให้ความร่วมมือและยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
3.เข้าตรวจติดตามกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชัง บ้านควนทัง ม.1 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ โดยเกษตรกรเลี้ยงทั้งปลากินพืชและปลากินเนื้อ เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาดุก ปลากด ปลาหมอ เป็นต้น 
4.ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนให้ความรู้ตามหลักวิชาการ รวมถึงข้อปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง เพื่อให้เกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว
    พื้นที่อำเภออ่าวลึก
1.ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร.งบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2562(ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ปี 2562) ม.3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่
2.ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ปี 2560)ของนายประเสริฐ ชาตวิทยบุตร ม.2 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน.. (1,453)  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (1,219) สัตว์น้ำประจำจังหวัดกระบี่.. (1,076) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน.. (1,069) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป.. (855) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (625) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (577) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (553) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (547) โครงการประมงอาสา.. (522) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (507) กิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ.. (499) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (478) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (477) วางแผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2561.. (466) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (458) เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการแปลงใหญ่ข้าว และเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (434) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (425) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (406) กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน ในปีงบประมาณ 2561.. (397)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000