ติดตามผลความก้าวหน้าผลการดำเนินการ แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

ติดตามผลความก้าวหน้าผลการดำเนินการ แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-03-20  |   ข่าววันที่: 2019-03-20 |  อ่าน: 99 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายแสน  ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายนรินทร์  มีวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายสราวุฒิ เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ประมงอำเภอเหนือคลอง ประมงอำเภอเขาพนม และเจ้าหน้าที่จากประมงอำเภอเมือง  ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนการปฎิบัติงานตรวจติดตามผลความก้าวหน้าผลการดำเนินการ แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
พื้นที่อำเภอเขาพนม
1.ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร.งบอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ปี 2562) ของนายวัชระ แก้วเก้า
2. เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรเลี้ยงปลาในร่องสวน ณ ม.2 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม ซึ่งได้ให้คำแนะนำเกษตรกรในเรื่องการบริหารจัดการระหว่างการเลี้ยง การลดต้นทุนอาหารปลา ช่องทางการจำหน่าย และการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงและเน้นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างสูงสุด
3.ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนให้ความรู้ตามหลักวิชาการ รวมถึงข้อปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง เพื่อให้เกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว
    พื้นที่อำเภอเหนือคลอง
1.ตรวจติดตามโครงการธนาคารปูไข่ ของชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมกรวด โดยได้พบปะกับกลุ่มชาวบ้าน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบถึงปัญหาอุปสรรค เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงต่อไป พร้อมได้มอบหนังสือรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงและมอบเครื่องมือทำการประมงให้แก่กลุ่มชาวประมง ม.8 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง  จ.กระบี่
2.ตรวจติดตามกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงบ้านแหลมกรวด ตามงบพัฒนาจังหวัดกระบี่ปี 2562 ซึ่งกลุ่มมีการนำสัตว์น้ำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ปลาเค็ม ปลาหวาน มันกุ้ง เป็นต้น มีการพัฒนากระบวนการผลิตและจัดทำบรรจุภัณฑ์อย่างสวยงามเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน.. (1,456)  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (1,225) สัตว์น้ำประจำจังหวัดกระบี่.. (1,097) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน.. (1,073) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป.. (858) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (632) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (583) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (560) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (552) โครงการประมงอาสา.. (526) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (512) กิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ.. (504) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (489) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (485) วางแผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2561.. (470) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (464) เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการแปลงใหญ่ข้าว และเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (439) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (433) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (409) กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน ในปีงบประมาณ 2561.. (399)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000