ติดตามผลความก้าวหน้าของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

ติดตามผลความก้าวหน้าของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-03-14  |   ข่าววันที่: 2019-03-14 |  อ่าน: 83 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายนรินทร์ มีวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนายศักดา ทวีเมือง ประมงอำเภอเกาะลันตา ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนการปฎิบัติงานตรวจติดตามผลความก้าวหน้าผลการดำเนินการ แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
1.ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร.งบอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ปี 2562) 
2. ตรวจติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(กิจกรรมเลี้ยงปลาในกระชัง) ณ ชุมชนบ้านอ่าวทองหลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค พร้อมให้แนวทางในการพัฒนาการเลี้ยงปลาในกระชังสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
3.ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและให้ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ด้านการประมง ปี 2562 เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้รับทราบและเตรียมความพร้อมในการรับกับสถาณการณ์เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งดังกล่าว
4.ร่วมประชุมรับฟัง รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน ข้อกำหนดและข้อเสนอของชาวประมงในการจัดทำแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้ำในเขตท้องที่ ชุมชุนบ้านอ่าวทองหลาง อ.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน.. (1,433)  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (1,205) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน.. (1,060) สัตว์น้ำประจำจังหวัดกระบี่.. (1,055) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป.. (847) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (600) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (569) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (546) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (537) โครงการประมงอาสา.. (515) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (497) กิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ.. (484) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (471) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (468) วางแผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2561.. (458) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (453) เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการแปลงใหญ่ข้าว และเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (425) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (420) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (399) กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน ในปีงบประมาณ 2561.. (391)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000