ติดตามกิจกรรมกำกับดูแล

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

ติดตามกิจกรรมกำกับดูแล 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-03-07  |   ข่าววันที่: 2019-03-07 |  อ่าน: 78 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่    มอบหมายให้นายนรินทร์  มีวงศ์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายสราวุฒิ เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายธนกิจ สิทธิสาร ลงพื้นที่อำเภอเหนือคลอง ปฏิบัติงานดังนี้
1. ติดตามกิจกรรมกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม(กุ้งทะเล) ม.4 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จำนวน 2 ฟาร์ม
2. เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำ(อาหารกุ้ง) เพื่อส่งไปวิเคราะห์ตรวจสารตกค้าง จำนวน 5 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัวอย่างจากร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ จำนวน 2 ตัวอย่าง และตัวอย่างจากฟาร์มเลี้ยง จำนวน 3 ตัวอย่าง
3.ติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรพร้อมคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ในการยกระดับเป็นศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ปี 2562 ระดับจังหวัด พื้นที่อำเภอเหนือคลอง จ.กระบี่ 
4.ลงพื้นที่ให้ความรู้และแจ้งประชาสัมพันธ์เกษตรให้ทราบถึงการบริหารจัดการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง เพื่อให้เกษตรกรรับทราบ เข้าใจ ลดความเสี่ยงและเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2562 ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้อสั่งการของท่านประมงจังหวัดกระบี่


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน.. (1,434)  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (1,205) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน.. (1,060) สัตว์น้ำประจำจังหวัดกระบี่.. (1,055) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป.. (847) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (602) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (569) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (548) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (538) โครงการประมงอาสา.. (517) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (499) กิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ.. (484) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (471) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (471) วางแผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2561.. (458) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (453) เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการแปลงใหญ่ข้าว และเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (425) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (420) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (401) กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน ในปีงบประมาณ 2561.. (392)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000