กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้าสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้าสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ  

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-03-07  |   ข่าววันที่: 2019-03-07 |  อ่าน: 100 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายศักดิ์ดา ทวีเมือง ประมงอำเภอเกาะลันตา ร่วมกับชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านอ่าวทองหลาง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ป้องกันและปราบปราม ประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้าสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ อ่าวช่องเภา หมู่ 7 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ภายใต้แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลามีใข่ วางใข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน ประจำปี 2562


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน.. (1,498)  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (1,293) สัตว์น้ำประจำจังหวัดกระบี่.. (1,218) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน.. (1,122) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป.. (892) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (693) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (632) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (612) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (578) โครงการประมงอาสา.. (567) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (562) กิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ.. (561) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (547) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (522) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (517) วางแผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2561.. (507) เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการแปลงใหญ่ข้าว และเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (480) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (478) กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน ในปีงบประมาณ 2561.. (438) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (435)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000