ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-03-01  |   ข่าววันที่: 2019-03-01 |  อ่าน: 145 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายนรินทร์ มีวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางกาญจนา จ้ายเกิด นักวิชาการประมงชำนาญการ นายสราวุฒิ เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และประมงอำเหนือคลอง ลงพื้นที่อำเภอเหนือคลอง ปฏิบัติงานดังนี้
1. ติดตามกิจกรรมกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม(กุ้งทะเล) ม.4 ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง 
2. เข้าตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกร ที่ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกรณีมีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่ดินที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน ฯ ดังกล่าวซึ่งได้ชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนฯพร้อมจับพิกัดที่ตั้งฟาร์มเพื่อนำเข้าระบบLbis ต่อไป
3.ติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรพร้อมคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ในการยกระดับเป็นศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ปี 2562 ระดับจังหวัด พื้นที่อำเภอเหนือคลอง จ.กระบี่
4.ลงพื้นที่ให้ความรู้และแจ้งผลการตรวจตัวอย่างส้ตว์น้ำเสียชีวิตของผู้เลี้ยงปลาในกระชังของเกษตรกร ในเขตพื้นที่บ้านควนต่อ ม.3 ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง ซึ่งเกษตรที่มารับฟังมีความเข้าใจและนำคำแนะนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการเลี้ยงปลาต่อไป
5.เข้าพบปะชี้แจงกับเกษตรกร ผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปี 2562 ซึ่งได้สำรวจความพร้อมของเกษตรกรที่มีรายชื่อในการเข้าร่วมโครงการฯ และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อโครงการฯ พร้อมทั้งลงเยี่ยมชมแปลงที่ดินของเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรให้ทำกิน เพื่อตรวจดูความเหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาตามวัตถุของโครงการ ฯ ต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน.. (1,502)  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (1,295) สัตว์น้ำประจำจังหวัดกระบี่.. (1,225) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน.. (1,124) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป.. (892) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (701) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (634) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (614) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (579) โครงการประมงอาสา.. (572) กิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ.. (564) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (563) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (550) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (525) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (518) วางแผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2561.. (508) เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการแปลงใหญ่ข้าว และเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (485) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (479) กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน ในปีงบประมาณ 2561.. (440) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (436)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000