ร่วมประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

ร่วมประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ  

บทความ

 เผยเเพร่: 2021-03-26  |   ข่าววันที่: 2021-03-26 |  อ่าน: 152 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 6 และนายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางกาญจนา จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่1 และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โดยนายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 6 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวณ.ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 ประเด็นที่เกี่ยวข้องผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.ส่งเสริมเกษตรกรส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน

-กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่

-เกษตรปลอดภัย

2.ระบบตลาดนำการผลิต

-ตลาดออนได์

- ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร

3.การบริหารจัดการประมงยั่งยืน

4.การจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตร/ การปรับปรุงทะเบียนฟาร์มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

5.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

6.โครงการ 1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

 9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000