งานเกษตร จ.ประจวบคีรีขันธ์

 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานเกษตร จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ข่าว

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-07-20  |   ข่าววันที่: 2017-07-15 |  อ่าน: 309 ครั้ง
 

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าเกษตร สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าotop สินค้าของดีในจังหวัด การสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตร การสนับสนุนเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการเกษตร และเพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปสู่เกษตรกรโดยใช้งบประมาณในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 3287500 บาท

            โดยภายในงานตลอด 10 วัน ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การประกวดกระเช้าผลไม้ ทุเรียนหมอนทองป่าละอู และคลองลอย สับปะรดพันธุ์ และพันธุ์ปัตตาเวีย ขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ มะพร้าวอ่อน เป็นต้น การแข่งขันกินกุ้งเร็วที่สุด การแข่งขันกินกุ้งกะทะยักษ์ การประกวดยางแผ่น การประกวดไก่พื้นเมือง 3 รุ่น อาทิ ไก่เหลืองหางขาว ไก่ประดู่หางดำ และประเภททั่วไป การร้องเพลงประกอบรีวิวด้านการเกษตร กิจกรรมโคนม การดื่มนม การประกวดธิดาเกษตร การชมนิทรรศการ และเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลายภายในงาน

            นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดประจวบ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดพันธุ์ md2 ยังมีไม่ถึง 300 ไร่ ซึ่งเมื่อเทียบกับพันธุ์ปัตตาเวียมีถึง 5 แสนไร่ ดังนั้นทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเตรียมจะใช้งบพัฒนาจังหวัดจำนวน 7 ล้านบาท นำมาส่งเสริมเกษตรกรให้หันมาปลูกสับปะรดพันธุ์ md2 ให้มากขึ้นแทนพันธุ์ปัตตาเวียกระจายทุกอำเภอ เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาด ห้างสรรพสินค้า และส่งออกประเทศจีน ซึ่งมีการสั่งซื้อสินค้าแต่เรามีผลผลิตไม่เพียงพอต่อการส่งออกขายต่างประเทศ เนื่องจากผู้บริโภคนิยมรับประทานผลสดมีรสชาติหอมหวานอร่อยและสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 40 วัน ไม่เน่าเสียง่าย แต่มีเกษตรกรปลูกน้อย นอกจากนี้ราคาขายในปัจจุบันรวมถึงห้างสรรพสินค้ายังมีการจำหน่ายและประกันราคาไว้ที่ 25 บาทต่อกิโลกรัมด้วย โดยจะตั้งเป้าการปลูกให้ได้ 10 เปอร์เซ็นต์ ต่อ 5 แสนไร่


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • อัตรากำลัง.. (2,400)  การจัดทำ seabook.. (1,270) ข้อมูลติดต่อสำนักงานประมงอำเภอ.. (1,044) กรมประมง...แถลงโชว์ผลการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ .. (952) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (864) ประวัติสำนักงาน.. (852) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (763) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง.. (681) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ.2561.. (401) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (384) สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.. (351) งานเกษตร จ.ประจวบคีรีขันธ์.. (309) ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้.. (267) ประชุมทางไกล เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day).. (264) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อ.ทับสะแก.. (246) หน้าแรก.. (242) แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทบ.1.. (241) ประกวดราคาการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 1 แห่ง .. (236) สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.. (226) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม).. (219)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 193/1 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 Email : fpo_prachuap@fisheries.go.th, dof.prachuap01@gmail.com