งานเกษตร จ.ประจวบคีรีขันธ์

 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานเกษตร จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ข่าว

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-07-20  |   ข่าววันที่: 2017-07-15 |  อ่าน: 336 ครั้ง
 

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าเกษตร สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าotop สินค้าของดีในจังหวัด การสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตร การสนับสนุนเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการเกษตร และเพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปสู่เกษตรกรโดยใช้งบประมาณในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 3287500 บาท

            โดยภายในงานตลอด 10 วัน ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การประกวดกระเช้าผลไม้ ทุเรียนหมอนทองป่าละอู และคลองลอย สับปะรดพันธุ์ และพันธุ์ปัตตาเวีย ขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ มะพร้าวอ่อน เป็นต้น การแข่งขันกินกุ้งเร็วที่สุด การแข่งขันกินกุ้งกะทะยักษ์ การประกวดยางแผ่น การประกวดไก่พื้นเมือง 3 รุ่น อาทิ ไก่เหลืองหางขาว ไก่ประดู่หางดำ และประเภททั่วไป การร้องเพลงประกอบรีวิวด้านการเกษตร กิจกรรมโคนม การดื่มนม การประกวดธิดาเกษตร การชมนิทรรศการ และเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลายภายในงาน

            นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดประจวบ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดพันธุ์ md2 ยังมีไม่ถึง 300 ไร่ ซึ่งเมื่อเทียบกับพันธุ์ปัตตาเวียมีถึง 5 แสนไร่ ดังนั้นทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเตรียมจะใช้งบพัฒนาจังหวัดจำนวน 7 ล้านบาท นำมาส่งเสริมเกษตรกรให้หันมาปลูกสับปะรดพันธุ์ md2 ให้มากขึ้นแทนพันธุ์ปัตตาเวียกระจายทุกอำเภอ เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาด ห้างสรรพสินค้า และส่งออกประเทศจีน ซึ่งมีการสั่งซื้อสินค้าแต่เรามีผลผลิตไม่เพียงพอต่อการส่งออกขายต่างประเทศ เนื่องจากผู้บริโภคนิยมรับประทานผลสดมีรสชาติหอมหวานอร่อยและสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 40 วัน ไม่เน่าเสียง่าย แต่มีเกษตรกรปลูกน้อย นอกจากนี้ราคาขายในปัจจุบันรวมถึงห้างสรรพสินค้ายังมีการจำหน่ายและประกันราคาไว้ที่ 25 บาทต่อกิโลกรัมด้วย โดยจะตั้งเป้าการปลูกให้ได้ 10 เปอร์เซ็นต์ ต่อ 5 แสนไร่


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • อัตรากำลัง.. (2,536)  การจัดทำ seabook.. (1,339) ข้อมูลติดต่อสำนักงานประมงอำเภอ.. (1,099) กรมประมง...แถลงโชว์ผลการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ .. (987) ประวัติสำนักงาน.. (916) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง.. (726) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ.2561.. (421) สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.. (403) งานเกษตร จ.ประจวบคีรีขันธ์.. (336) ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้.. (286) ประชุมทางไกล เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day).. (273) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อ.ทับสะแก.. (272) ประกวดราคาการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 1 แห่ง .. (255) หน้าแรก.. (254) แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทบ.1.. (252) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง.. (246) สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.. (243) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม).. (240) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 1 แห่ง บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านโคกตาหอม.. (232) ประกวดราคาจ้างการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม) จำนวน 1 แห่ง บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ร่าง).. (222)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 193/1 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 Email : fpo_prachuap@fisheries.go.th, dof.prachuap01@gmail.com