ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม


ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. .... แสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วัตถุมงคลเหรียญท้าวเวสสุวรรณโณ - องค์พระหลักเมือง พิมพ์จำปี ที่ระลึกสมโภช 121 ปี...  619   แนวทางการใช้ Zoom อย่างปลอดภัย และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)   77  ปิดอ่าวไทย ปี 2565   76  โครงการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี่เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปีงบป...  73  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านการประมง (GAP)   72  ประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชี...  69  พิธีถวายภัตตาหารเพล และมอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลว...  67  เครื่องมือน๊อคปลา   66  พิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่...  65  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงาน (Fisherman Market)   63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม

     ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่ ชั้น 4) ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    fpo-samutsong@hotmail.com   034-711258   034-711258