1.จำนวน ทบ.1 / พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่)

 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี


1.จำนวน ทบ.1 / พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่) จังหวัดลพบุรีมีจำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1) จำนวน 5,246 ราย 8,498 ไร่

-ประเภทการเลี้ยงแบบยังชีพ 4,922 ราย พื้นที่ 6,498 ไร่

-ประเภทการเลี้ยงแบบพาณิชย์ 324 ราย พื้นที่ 1,871 ไร่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

     ศาลากลางจังหวัดลพุบรี หลังเก่า ชั้น 2 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000    fpo-lopburi@hotmail.com   036770209   036770209   แฟนเพจ