ประกาศกรมประมง เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ประกาศกรมประมง เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-06-23  |   ข่าววันที่: 2020-06-22 |  อ่าน: 402 ครั้ง
 

ระกาศกรมประมง เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (4,162)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,314) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,604) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,367) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,339) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,036) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (980) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (865) แบบคำขอต่างๆ.. (791) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (770) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (756) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (750) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (658) สถิติประมง.. (656) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (646) ราคาสัตว์น้ำ.. (613) หน่วยงานส่วนกลาง.. (553) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (543) อาสาสมัครด้านการประมง.. (500) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (476)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000