ประมงจังหวัดนครปฐม

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ประมงจังหวัดนครปฐม 

พื้นที่การแสดง

 เผยเเพร่: 2020-06-16  |   ข่าววันที่: 2020-06-08 |  อ่าน: 139 ครั้ง
 

นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง   นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง 

     ตำแหน่ง ประมงจังหวัดนครปฐม (อำนวยการสูง)

     การศึกษา 

     - วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

     - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

     - Dortor of Philosophy (Aquaculture)

     ติดต่อ

                                                           - โทร : 061-3861331 / E-mal : chaninsang1962@gmail.com

                           


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (4,467)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,496) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,733) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,395) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,392) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,190) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,091) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (906) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (854) แบบคำขอต่างๆ.. (807) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (801) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (789) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (696) สถิติประมง.. (685) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (680) ราคาสัตว์น้ำ.. (666) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (612) หน่วยงานส่วนกลาง.. (571) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (570) อาสาสมัครด้านการประมง.. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000