การจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่สินค้าประมง 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

การจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่สินค้าประมง 2563 

ข่าวกิจกรรม+BreakingNews

 เผยเเพร่: 2020-06-16  |   ข่าววันที่: 2020-06-15 |  อ่าน: 225 ครั้ง
 

 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดนครปฐมเป็นประธานคณะทำงาน ร่วมกับคณะทำงานจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ ประจำปี 2563 การจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่สินค้าประมง แปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม ชมรมผู้เลี้ยงสัตว์น้ำดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม และ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบึงลาดหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (7,147)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,622) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,446) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,054) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,665) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,651) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,567) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,511) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,354) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,203) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,111) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (1,021) สถิติประมง.. (976) ราคาสัตว์น้ำ.. (917) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (901) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (894) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (883) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (802) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (789) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (759)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000