การจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่สินค้าประมง 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

การจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่สินค้าประมง 2563 

ข่าวกิจกรรม+BreakingNews

 เผยเเพร่: 2020-06-16  |   ข่าววันที่: 2020-06-15 |  อ่าน: 184 ครั้ง
 

 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดนครปฐมเป็นประธานคณะทำงาน ร่วมกับคณะทำงานจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ ประจำปี 2563 การจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่สินค้าประมง แปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม ชมรมผู้เลี้ยงสัตว์น้ำดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม และ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบึงลาดหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (6,395)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,256) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,272) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,828) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,583) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,477) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,364) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,322) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,270) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,097) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (981) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (958) สถิติประมง.. (862) ราคาสัตว์น้ำ.. (849) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (848) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (807) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (757) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (703) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (699) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (688)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000