การจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่สินค้าประมง 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

การจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่สินค้าประมง 2563 

ข่าวกิจกรรม+BreakingNews

 เผยเเพร่: 2020-06-16  |   ข่าววันที่: 2020-06-15 |  อ่าน: 73 ครั้ง
 

 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดนครปฐมเป็นประธานคณะทำงาน ร่วมกับคณะทำงานจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ ประจำปี 2563 การจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่สินค้าประมง แปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม ชมรมผู้เลี้ยงสัตว์น้ำดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม และ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบึงลาดหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (4,162)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,314) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,604) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,367) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,339) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,036) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (980) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (865) แบบคำขอต่างๆ.. (791) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (770) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (756) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (750) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (658) สถิติประมง.. (656) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (645) ราคาสัตว์น้ำ.. (613) หน่วยงานส่วนกลาง.. (553) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (543) อาสาสมัครด้านการประมง.. (499) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (476)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000