รณรงค์งดจับสัตว์น้ำในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่และวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

รณรงค์งดจับสัตว์น้ำในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่และวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน 2563 

ข่าวกิจกรรม+บทความ

 เผยเเพร่: 2020-06-09  |   ข่าววันที่: 2020-06-09 |  อ่าน: 316 ครั้ง
 

          สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ขอแจ้งประกาศกรมประมงในการออกประกาศกำหนดมาตรการสงวน คุ้มครอง และอนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำจืดในฤดูที่กำลังมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัววัยอ่อน ให้มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์ ในเขตน้ำจืดในจังหวัดนครปฐม โดยขอความร่วมมืองดจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2563 – วันที่ 15 กันยายน 2563 โดย ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงด้วยเครื่องมือทำการประมง หรือด้วยวิธีใดๆ ในที่จับสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืดภายในจังหวัดนครปฐม ยกเว้นเครื่องมือที่อนุญาต ให้ทำการประมงได้ เป็นเครื่องมือบางชนิดที่ไม่ทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างรุนแรงตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้
                    1. เบ็ดทุกชนิด ยกเว้นเบ็ดราว
                    2. ตะแกรง  สวิง  ช้อน  ยอ  และชนาง ซึ่งมีปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร โดยห้ามไม่ให้ทำการประมงด้วยวิธีประดาหน้าตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป
                    3. ไซ  ตุ้ม  อีจู้  ลัน  โปง  และโทง
                4. การทำประมงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการทำประมงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ หรือ รวบรวมลูกสัตว์น้ำ หรือสัตว์น้ำวัยอ่อน เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพาะเลี้ยง ซึ่งต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากอธิบดีกรมประมง
 
                   ผู้ใดฝ่าฝืนตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งยังมีผลบังคับใช้ในบทเฉพาะกาลมาตรา 171 ประกอบมาตรา 70 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558  มีโทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (4,965)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,824) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,897) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,501) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,476) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,428) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,178) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,031) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (991) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (913) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (874) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (857) แบบคำขอต่างๆ.. (841) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (765) สถิติประมง.. (751) ราคาสัตว์น้ำ.. (750) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (730) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (616) หน่วยงานส่วนกลาง.. (612) อาสาสมัครด้านการประมง.. (566)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000