ประชาสัมพันธ์ ซักซ้อม ให้ความรู้ ในการจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งทะเล)

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ประชาสัมพันธ์ ซักซ้อม ให้ความรู้ ในการจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งทะเล) 

ข่าวกิจกรรม+บทความ

 เผยเเพร่: 2020-01-22  |   ข่าววันที่: 2020-01-22 |  อ่าน: 166 ครั้ง
 

วันที่ 22 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ออกพื้นที่ ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม ประชาสัมพันธ์ ซักซ้อม ให้ความรู้ ในการจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งทะเล) พร้อมชี้แจงข้อกฎหมายการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ซึ่งเป็นสัตว์น้ำควบคุมในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่จำนวน 40 ราย 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (3,654)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,045) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,427) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,336) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,258) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (939) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (817) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (810) แบบคำขอต่างๆ.. (764) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (706) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (702) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (696) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (618) สถิติประมง.. (599) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (586) ราคาสัตว์น้ำ.. (543) หน่วยงานส่วนกลาง.. (519) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (497) อาสาสมัครด้านการประมง.. (466) ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆ.. (432)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000