ประชาสัมพันธ์ ซักซ้อม ให้ความรู้ ในการจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งทะเล)

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ประชาสัมพันธ์ ซักซ้อม ให้ความรู้ ในการจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งทะเล) 

ข่าวกิจกรรม+บทความ

 เผยเเพร่: 2020-01-22  |   ข่าววันที่: 2020-01-22 |  อ่าน: 312 ครั้ง
 

วันที่ 22 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ออกพื้นที่ ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม ประชาสัมพันธ์ ซักซ้อม ให้ความรู้ ในการจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งทะเล) พร้อมชี้แจงข้อกฎหมายการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ซึ่งเป็นสัตว์น้ำควบคุมในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่จำนวน 40 ราย 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (4,958)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,820) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,894) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,500) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,472) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,426) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,174) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,031) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (990) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (903) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (869) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (857) แบบคำขอต่างๆ.. (841) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (764) ราคาสัตว์น้ำ.. (749) สถิติประมง.. (747) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (728) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (614) หน่วยงานส่วนกลาง.. (611) อาสาสมัครด้านการประมง.. (565)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000