เยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาหางนกยูงจังหวัดนครปฐม

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

เยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาหางนกยูงจังหวัดนครปฐม 

ข่าวกิจกรรม+บทความ

 เผยเเพร่: 2020-01-22  |   ข่าววันที่: 2020-01-21 |  อ่าน: 308 ครั้ง
 

21 มกราคม 2563 นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดนครปฐม ออกพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาหางนกยูงจังหวัดนครปฐม พร้อมเก็บข้อมูลปัญหา อุปสรรคต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญ ณ โรงเรียนปลาหางนกยูง ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (4,643)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,670) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,794) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,447) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,407) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,360) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,122) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (945) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (945) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (828) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (828) แบบคำขอต่างๆ.. (824) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (749) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (720) ราคาสัตว์น้ำ.. (712) สถิติประมง.. (704) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (703) หน่วยงานส่วนกลาง.. (596) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (590) อาสาสมัครด้านการประมง.. (540)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000