เยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาหางนกยูงจังหวัดนครปฐม

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

เยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาหางนกยูงจังหวัดนครปฐม 

ข่าวกิจกรรม+บทความ

 เผยเเพร่: 2020-01-22  |   ข่าววันที่: 2020-01-21 |  อ่าน: 516 ครั้ง
 

21 มกราคม 2563 นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดนครปฐม ออกพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาหางนกยูงจังหวัดนครปฐม พร้อมเก็บข้อมูลปัญหา อุปสรรคต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญ ณ โรงเรียนปลาหางนกยูง ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (7,167)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,630) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,448) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,061) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,667) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,665) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,584) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,512) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,358) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,212) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,114) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (1,022) สถิติประมง.. (980) ราคาสัตว์น้ำ.. (918) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (907) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (901) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (885) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (803) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (792) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (762)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000