กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ในระดับจังหวัด ประจำปี 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ในระดับจังหวัด ประจำปี 2561 

ข่าวกิจกรรม+บทความ

 เผยเเพร่: 2018-09-23  |   ข่าววันที่: 2018-09-20 |  อ่าน: 343 ครั้ง
 

 

วันที่ 20 กันยายน 2561 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม โดยมีนายชุมพล  ทรัพย์วโรดม ประมงจังหวัดนครปฐมพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ในระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี จำนวน 500,000 ตัว เพื่อปล่อย ณ วัดรางกระทุ่ม โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล เป็นประธานในพิธี และมอบให้ประชาชนในพื้นที่นำไปปล่อยในแหล่งน้ำพื้นที่เขต ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม

นางสาวชุติกาญจน์  เขียวลี รายงาน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (5,780)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,051) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,128) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,698) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,538) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,451) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,222) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,195) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,143) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,039) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (930) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (917) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (808) สถิติประมง.. (797) ราคาสัตว์น้ำ.. (792) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (769) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (668) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (655) หน่วยงานส่วนกลาง.. (647) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (629)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000