โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2018-08-27  |   ข่าววันที่: 2018-08-27 |  อ่าน: 163 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (4,610)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,652) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,789) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,441) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,407) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,353) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,120) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (940) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (933) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (826) แบบคำขอต่างๆ.. (822) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (822) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (741) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (717) ราคาสัตว์น้ำ.. (709) สถิติประมง.. (703) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (701) หน่วยงานส่วนกลาง.. (594) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (588) อาสาสมัครด้านการประมง.. (537)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000