ขั้นตอนขอใบรับรองสุขอนามัยสินค้ากุ้งส่งออกออสเตรเลีย

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ขั้นตอนขอใบรับรองสุขอนามัยสินค้ากุ้งส่งออกออสเตรเลีย 

บทความ

 เผยเเพร่: 2018-08-24  |   ข่าววันที่: 2018-08-24 |  อ่าน: 562 ครั้ง
 

การตรวจสอบสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้ง เพื่อส่งออกออสเตรเลีย มีขั้นตอนตามข้่อตกลงที่กำหนด ซึ่งผู้ประกอบการที่ประสงค์ส่งออกกุ้งไปยังประเทศออสเตรเลียต้องดำเนินการเพื่อออกเอกสารรับรองผ่านการตรวจโรค ZHealth Certificate) ที่กำหนด

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ผู้ประกอบการด้านประมง.. (8,562)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (5,201) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,858) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,537) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ทบ.1 จังหวัดนครปฐม .. (2,395) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (2,265) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,878) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,601) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2564.. (1,600) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,369)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000