ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพกรมประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพกรมประมง 

บทความ

 เผยเเพร่: 2018-08-17  |   ข่าววันที่: 2018-08-17 |  อ่าน: 195 ครั้ง
 

ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพกรมประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (7,837)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,952) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,649) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (2,321) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (2,074) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,936) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,757) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,564) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,460) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,314) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,208) สถิติประมง.. (1,122) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (1,114) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (1,107) ราคาสัตว์น้ำ.. (1,045) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (978) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (963) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (936) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (888) ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดนครปฐม.. (882)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000