ฤดูน้ำแดง 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ฤดูน้ำแดง 2563 

หน้าแรกเข้าหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-07-09  |   ข่าววันที่: 2020-06-04 |  อ่าน: 157 ครั้ง
 

กำหนดการห้ามจับสัตว์น้ำจืด ในช่วงวางไข่หรือมีไข่ ปี 2563


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (4,496)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (3,525) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (1,743) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,404) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,394) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,243) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,098) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (907) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (879) แบบคำขอต่างๆ.. (811) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (805) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (796) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (699) สถิติประมง.. (689) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (687) ราคาสัตว์น้ำ.. (676) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (664) หน่วยงานส่วนกลาง.. (576) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (574) อาสาสมัครด้านการประมง.. (523)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000