ยินดียินรับสู่เว็บไซต์สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ยินดียินรับสู่เว็บไซต์สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม 

POPUP (หน้าแรกเข้า)

 เผยเเพร่: 2018-06-21  |   ข่าววันที่: 2018-06-21 |  อ่าน: 156 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร .. (6,327)  แบบฟอร์มการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองฯและประกาศกรมประมง.. (4,225) คู่มือสำหรับประชาชน / แบบฟอร์มดาวน์โหลด.. (2,258) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (1,806) รายงาน-จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (1,578) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (1,474) ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนครปฐม.. (1,329) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน .. (1,307) กำหนด ฤดูน้ำแดง/เครื่องมือที่ใช้ในการทำการประมง พื้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563.. (1,268) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก.. (1,091) จังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ “จุลินทรีย์ ปม.1.. (971) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (951) สถิติประมง.. (853) ราคาสัตว์น้ำ.. (844) ระบบ Thai Flagged Catch Certificate.. (842) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง.. (799) สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต.. (749) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม.. (696) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3.. (691) สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม.. (681)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

     สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000