พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-07-29  |   ข่าววันที่: 2020-07-24 |  อ่าน: 87 ครั้ง
 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับอำเภอทองผาภูมิ เขื่อนท่าทุ่งนา จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ณ เขื่อนวขิราลงกรณ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ โดยมีนายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจานบุรี เป็นประธานในพิธี 
และมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอทองผาภูมิ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นทีอำเภอทองผาภูมิ ประมาณ 300 คน
โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
1 ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดรวมทั้งสิ้น 500,000 ตัว ซึ่งได้รับการสานสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) และเขื่อนท่าทุ่งนา
2 ปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 69 ต้น 
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน 
ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


 Tags

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ให้คำแนะนำเกษตรกร.. (891)  จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลรัชกาลที่ 4.. (619) ความเป็นมา.. (467) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (364) 'ฤดูน้ำแดง' ห้ามจับปลาน้ำจืดวางไข่.. (340) หน้าที่รับผิดชอบ.. (296) รับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (282) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (273) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้้ยงสัตว์น้่ำเกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติในช่วงฤดูหนาว.. (240) ประมงเมืองกาญจน์.. (240) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.. (215) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติในช่วงอุทกภัยเนื่องจากพายุดีเปรสชั่น (ด้านประมง).. (210) แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563.. (206) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่12/2562.. (205) ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกาญจนบุรี.. (204) จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองสาธารณะ ในการทำความสะอาดปรับปรุงบริเวณโดยรอบ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562.. (202) ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกาญจนบุรี.. (186) ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2563.. (185) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.. (181) ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับอำเภอ (OT).. (176)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000