โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 6/2563

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี


โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 6/2563 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 6/2563..คลิก

สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมให้บริการแก่ประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 บริเวณเทศบาลตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์  โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) เพื่อมอบแก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา 5 ธันวาคม 2565 ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา 5 ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 90  ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.กาญจนบุรี) ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.กาญจนบุรี)... จำนวนผู้อ่าน 75 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี กรมประมง   #ขอประชาสัมพันธ์การปล่อยสัตว์น้ำ# สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี กรมประมง   #ขอประชาสัมพันธ์การปล่อยสัตว์น้ำ#  จำนวนผู้อ่าน 52 ร่วมกิจกรรม  ร่วมกิจกรรม "วันดินโลก"(World Soil Day)   จำนวนผู้อ่าน 45 ประชุมส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประชุมส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ... จำนวนผู้อ่าน 36 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม (วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2565) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม (วันชา... จำนวนผู้อ่าน 33 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี เยี่ยมชมร้านจำหน่ายสินค้าประมง ในงานกินปลากาญจน์ ครั้งที่ 5  สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี เยี่ยมชมร้านจำหน่ายสินค้าประมง ในงานกินปลากาญจน์ ค... จำนวนผู้อ่าน 33 ประชุมคณะทำงาน แก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2566 ประชุมคณะทำงาน แก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2566  จำนวนผู้อ่าน 28 ร่วมออกหน่วยบริการเกษตรกรตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2566 ร่วมออกหน่วยบริการเกษตรกรตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็... จำนวนผู้อ่าน 26 ร่วมต้อนรับคณะทำงานตัดสินเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ร่วมต้อนรับคณะทำงานตัดสินเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ  จำนวนผู้อ่าน 25


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

  รายละเอียด 219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000  email  fpo_kanchanaburi@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 034564302  FAX 034564302
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6