ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2563 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-05-20  |   ข่าววันที่: 2020-05-19 |  อ่าน: 306 ครั้ง
 

เนื่องด้วยขณะนี้จังหวัดกาญจนบุรีเข้าสู่ฤดูฝน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมทะเลอันดามัน มีฝนตกเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทำให้ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำฝนเป็นพิเศษและลักษณะอากาศที่แปรปรวน ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอประกาศเตือนเกษตรกร
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติในช่วงฤดูฝน ปี 2563 (ด้านประมง) ดังนี้

1. เมื่ออากาศมืดครึ้มยาวนาน 2-3 วันหรือหลังฝนหยุดตก ควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อคลุกเคล้าน้ำฝนกับน้ำในบ่อ

ให้เข้ากัน ป้องกันการแบ่งชั้นน้ำ

2. จัดเตรียมเครื่องเพิ่มออกซิเจนไว้เพื่อช่วยเพิ่มออกซิเจนให้สัตว์น้ำ

3. ควบคุมปริมาณน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีปริมาณที่เหมาะสม

4.ควรโรยปูนขาวรอบคันบ่อ ประมาณ 30-50 กิโลกรัมต่อบ่อขนาด 1 ไร่ เมื่อฝนตกจะช่วยปรับ pH น้ำได้ดีขึ้น

5. จัดทำร่องระบายน้ำและขุดลอกตะกอนดินออกเพื่อให้น้ำไหลเข้าออกได้อย่างสะดวก

6. วางแผนการปล่อยสัตว์น้ำลงเลี้ยงให้เหมาะสมกับฤดูกาล

7. ปรับปรุงบ่อและเสริมคันบ่อให้มั่นคงและสูงกว่าที่เคยท่วมในปีที่ผ่านมา ในกรณีเลี้ยงสัตว์น้ำ
ในกระชังให้ดูแลกระชังให้แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ

8. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น อวน เครื่องสูบน้ำ เครื่องเพิ่มออกซิเจนและยาปฏิชีวนะ

9. หลีกเลี่ยงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำหนาแน่น

10. ทยอยจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาบริโภคหรือจำหน่ายก่อนเพื่อลดจำนวนสัตว์น้ำในบ่อ 
11. เมื่อฝนตกหนักทำให้อุณหภูมิน้ำเปลี่ยนแปลง ปลาจะลดการกินอาหาร ดังนั้น ควรลดปริมาณอาหารให้น้อยลง หรืองดอาหารในวันที่ฝนตกหนัก

12. เมื่อปลาแสดงอาการผิดปกติอาจจะผสมยาในอาหารให้ปลากิน แต่ควรปฏิบัติตามฉลาก
ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หรือปรึกษา ศูนย์วิจัยหรือสำนักงานประมงจังหวัดใกล้บ้าน

13. ให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิด

 


 Tags

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ให้คำแนะนำเกษตรกร.. (1,276)  'ฤดูน้ำแดง' ห้ามจับปลาน้ำจืดวางไข่.. (1,132) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day).. (869) จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลรัชกาลที่ 4.. (810) ความเป็นมา.. (615) ตลาดสัตว์น้ำปลอดภัย ถึงมือผู้บริโภค สนับสนุนเกษตรกร.. (472) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (468) หน้าที่รับผิดชอบ.. (438) รับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (397) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (369) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.. (355) ประมงเมืองกาญจน์.. (339) โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี.. (331) แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563.. (322) ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2563.. (306) ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับอำเภอ (OT).. (303) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้้ยงสัตว์น้่ำเกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติในช่วงฤดูหนาว.. (290) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.. (287) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติในช่วงอุทกภัยเนื่องจากพายุดีเปรสชั่น (ด้านประมง).. (282) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่12/2562.. (270)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000