วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 

 เผยเเพร่: 2020-02-27  |   ข่าววันที่: 2020-02-27 |  อ่าน: 82 ครั้ง
 

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น.
 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี
โดยนายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายจิระพงศ์ ศิริวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง/
นายจารุกิตติ์ กุดาศรี
ประมงอำเภอพนมทวนรับผิดชอบงานด้านการประมงประจำอำเภอห้วยกระเจา/นายนฤนาท เผือกจีน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายกรกวี ศรีอินทร์ นักวิชาการประมง
ร่วมจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านประมง ร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานภาคี ในวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์ชุมชนบ้านห้วยยาง (ศพก.เครือข่าย) หมู่ที่ ๓ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
ซึ่งสำนักงานฯ ได้จัดฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/การแปรรูปปลาแดดเดียว พร้อมกับนำเกษตรกร ศพก.เครือข่ายด้านประมง มาร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดร่วมกัน โดยมีเกษตรกรมาร่วมงานในครั้งนี้ จำนวน ๓๕๐ ราย


 Tags

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ให้คำแนะนำเกษตรกร.. (471)  ความเป็นมา.. (283) จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลรัชกาลที่ 4.. (215) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (201) หน้าที่รับผิดชอบ.. (196) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (181) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้้ยงสัตว์น้่ำเกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติในช่วงฤดูหนาว.. (155) ประมงเมืองกาญจน์.. (142) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่12/2562.. (137) รับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (136) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.. (124) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติในช่วงอุทกภัยเนื่องจากพายุดีเปรสชั่น (ด้านประมง).. (124) ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกาญจนบุรี.. (108) จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองสาธารณะ ในการทำความสะอาดปรับปรุงบริเวณโดยรอบ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562.. (107) ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับอำเภอ (OT).. (94) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่2/2563.. (90) การออกร้านจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำของกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19.. (88) การดำเนินงานขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง.. (86) แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563.. (84) วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day).. (82)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000