ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูเเลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูเเลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

 เผยเเพร่: 2020-02-13  |   ข่าววันที่: 2020-02-13 |  อ่าน: 33 ครั้ง
 

ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูเเลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 


 Tags

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ให้คำแนะนำเกษตรกร.. (479)  ความเป็นมา.. (290) จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลรัชกาลที่ 4.. (224) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (207) หน้าที่รับผิดชอบ.. (197) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (182) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้้ยงสัตว์น้่ำเกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติในช่วงฤดูหนาว.. (157) ประมงเมืองกาญจน์.. (143) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่12/2562.. (143) รับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (139) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.. (126) ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการป้องกันและปฏิบัติในช่วงอุทกภัยเนื่องจากพายุดีเปรสชั่น (ด้านประมง).. (125) ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกาญจนบุรี.. (111) จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองสาธารณะ ในการทำความสะอาดปรับปรุงบริเวณโดยรอบ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562.. (108) ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับอำเภอ (OT).. (96) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่2/2563.. (91) การออกร้านจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำของกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19.. (89) การดำเนินงานขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง.. (87) แจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563.. (86) วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day).. (84)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

     219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000